PALIOÙ

  1. Home
  2. /
  3. Palioù

Ar pezh a vez broudet gantañ :

Eus ar penn kentañ emañ ar Celtic League gantañ en e bal e vije sikouret, diwar un aozadur etrevoadel, an holl stourmoù er c’hwec’h bro, a-benn gounit frankiz war dachennoù ar politikerezh, ar sevenadur hag an ekonomiezh. Talvezout a ra kement ha :

  • Mont war hent ar c’henober etre ar pobloù keltiek.
  • Diorren an emskiant eus an darempredoù dezho o-unan, eus ar genskoazell a gaver kenetrezo.
  • Lakaat hor stourmoù broadel da vezañ gwelloc’h anavezet er bed a-bezh.
  • Kabaliñ evit ma vije savet ur gengevredigezh furmel a vroioù keltiek pa vo bet tapet ur gouarnamant emren gant div anezho pe ouzhpenn.
  • Breutaat evit tennañ implij eus penvidigezhioù ar vro, e pep hini eus ar broioù keltiek, evit mad an dud a vev enni.

Swyddogaeth y Gynghrair Geltaidd yn ein hymdrechion Cenedlaethol

S

Ar lefel fewnol, swyddogaeth eilaidd sydd gan y Gynghrair Geltaidd o’i gymharu â rol y mudiadau cenedlaethol, sy’n gweithio i ailadeiladu ein cenhedloedd i fod yn gymunedau hollol integredig. Ar lefel rhyng-Geltaidd dylem hyrwyddo teithiau cyfnewid a hwyluso adnabyddiaeth pobl o wahanol wledydd Celtaidd gyda’i gilydd er mwyn cryfhau ein hundod. Ar lefel allanol, dylem hysbysu pobl eraill fod y Celtiaid yn benderfynol o ddatgan eu cenedligrwydd a bod ganddynt gyfraniadau gwreiddiol i’w gwneud tuag at greu perthynas fwy boddhaol rhwng unigolion a Chenhedloedd. Rydym yn ddi-
enwadol.

Mae gan pob cenedl Geltaidd ei hanes ei hun felly ni allwn ddisgwyl unffurfiaeth yn ein ffordd o feddwl ond yn hytrach ganiatáu amrywiaeth o syniadau o fewn y Gynghrair Geltaidd. Yn y ffordd yma, efallai y gallwn adnabod mannau posibl ar gyfer cydweithio ac yn y pen draw ffurfio polisi cyffredin manwl. Gyda hyn gallwn benderfynu sut fath o berthynas rhwng ein cymunedau fydd yn eu galluogi i fwynhau rhyddid ar lefel bersonol a chymunedol.