Mae’r Gynghrair Geltaidd yn ymgyrchu dros hawliau gwleidyddol, ieithyddol, diwylliannol, a chymdeithasol y gwledydd Celtaidd.

P

Pwy ydym

Mudiad Rhyng-Geltaidd yw’r Gynghrair Geltaidd sy’n ymgyrchu dros hawliau gwleidyddol, ieithyddol, diwylliannol ac hawliau cymdeithasol i’r gwledydd Celtaidd.

Mae’n cyflawni hyn dros amrediad eang o faterion. Mae’n taflu golau ar Hawliau Dynol, gweithgarwch Arolygu Milwrol a chanolbwyntio ar faterion gwleidyddol, economaidd-gymdeithasol, amgylcheddol, ieithyddol a materion diwylliannol, sy’n gyffredinol neu’n benodol yn effeithio ar un neu fwy o’r gwledydd Celtaidd. Nod arall y mudiad yw hyrwyddo hawliau’r gwledydd Celtaidd i annibyniaeth, a hyrwyddo manteision cydweithio Rhyng-Geltaidd.

Yn ogystal, mae’r Gynghrair yn tynnu sylw at faterion rydym o’r farn sydd o bwys ehangach i
bobl y gwledydd Celtaidd

C

Cyfansoddiad y Gynhrair Geltaidd

Mae cynnwys y wefan hon yn y broses o gael ei chyfieithu

The fundamental aim of the League is to support through peaceful means the struggle of the
Celtic Nations, Alba, Breizh, Cymru, Éire, Kernow and Mannin to win or to secure the
political, cultural, social and economic freedom they need for their survival and
development as independent nations.