Am Y Gynghrair Geltaidd

  1. Home
  2. /
  3. Amdanom ni

Hanes

Cafodd ei sefydlu yn 1961 gan genedlaetholwyr Celtaidd oedd yn gweld angen am fudiad rhyng-Geltaidd gyda dimensiwn gwleidyddol er mwyn gwneud bobl y gwledydd Celtaidd yn fwy ymwybodol o’r hyn sy’n gyffredin rhwng eu

hieithoedd, hanes a’u diwylliant, i hybu hawliau’r Gwledydd Celtaidd i annibyniaeth a hyrwyddo buddiannau cydweithio rhyng-Geltaidd.

Strwythur

S

Mae gennym ganghennau yn y chwe gwlad Geltaidd, sef Alba (Yr Alban), Breizh
(Llydaw), Cymru (Wales), Éire (Iwerddon), Kernow (Cernyw), Mannin (Ynys Manaw), a changhennau tiriogaethol yn Lloegr, UDA, ym Mhatagonia a changen ryngwladol. Mae’r gwahanol ganghennau’n cydweithio a’i gilydd ar nifer o faterion fel sy’n briodol; gweithgaredd sy’n cael ei gydlynnu’n agos gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Gynghrair.

Ein Pobl

E

Mae trefniadaeth y Gynghrair Geltaidd yn cynnwys y swyddogion canlynol fel yr amlinellir yng Nghyfansoddiad y Gynghrair Geltaidd:

  • Cynullydd
  • Ysgrifennydd Cyffredinol
  • Ysgrifennydd Cyffredinol
  • Cynorthwyol
  • Cyfarwyddwr Gwybodaeth
  • Trysorydd
  • Golygydd CARN

Swyddogion Cyffredinol ac Ysgrifenyddion Cangen

S

Chwe Ysgrifennydd cangen ar gyfer y Canghennau Cenedlaethol priodol, un Ysgrifennydd Cangen yr un ar gyfer y dair cangen tiriogaethol ac un Ysgrifennydd Cangen ar gyfer y Gangen Ryngwladol.

Cyngor Cyffredinol a Changhennau Mae Cyngor Cyffredinol y Gynghrair yn cynnwys y swyddogion aelodaeth
uchod. Mae pob Ysgrifennydd Cangen fel arfer yn cael eu hethol yn ddemocrataidd ar lefel cangen mewn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB), gyda aelodau eraill y Cyngor Cyffredinol yn cael eu hethol yn ystod (CCB) y Gynghrair Geltaidd, sy’n cael ei gynnal fel rheol mewn gwlad Geltaidd gwahanol bob blwyddyn.

Mae pob cangen o’r Gynghrair yn gweithio mwy leu lai mewn modd awtonomaidd, ond disgwylir i bob un adrodd am eu gweithgarwch i aelodau’r Gynghrair yn ystod CCB y mudiad.

Swyddogion ac Ysgrifenyddion Cangen

General Secretary Editor Rhis tal e bot

Rhisiart Tal-e-bot

General Secretary Editor

Contact Rhisiart Tal-e-bot: rhisiart.talebot@gmail.com

DoI Alastair Kneale

DoI Alastair Kneale

Contact Doi Alastair Kneale: alastair.kneale@gmail.com

Assistant General Secretary Bernard Moffatt

Bernard Moffatt

Assistant General Secretary
Director Military Monitoring Campaign

Contact Bernard Moffatt: jbmoffatt@hotmail.com

Patricia Bridson

Treasurer & International Secretary

Contact Patricia Bridson: international@celticleague.net
Correspondence Address:
33 Céide na Grianóige
Ráth Cúil
Co. Átha Cliath D24 VR98
ÉIRE/Ireland

Cathal Ó Luain

Convenor

Contact Cathal Ó Luain: cluasai@gmail.com
Correspondence Address:
33 Céide na Grianóige
Ráth Cúil
Co. Átha Cliath D24 VR98
ÉIRE/Ireland

Iain Ramsay Alba Branch Secretary

Iain Ramsay

Alba Branch Secretary

Contact Iain Ramsay: iainramsay27@gmail.com
Correspondence Address:
22 Denholm Gardens
Greenock PA16 6RF
ALBA / Scotland

Eire Branch Secretary Kerron O Luain

Kerron Ó Luain

Éire Branch Secretary

Contact Kerron Ó Luain: kerron.oluain@gmail.com
Correspondence Address:
33 Céide na Grianóige
Ráth Cúil
Co. Átha Cliath D24 VR98
ÉIRE/Ireland

Breizh Secretary Gi Keltik

Gi Keltik

Breizh Branch Secretary

Contact Gi Keltik: keltikpressbzh@gmail.com
Correspondence Address:
BP44 – 29880 Plougherne
BREIZH/Brittany

Mannin Secretary Allen Moore

Allen Moore

Mannin Branch Secretary

Contact Allen Moore: allen.gobbag@manx.net
Correspondence Address:
Lyndale
Derby Road
Peel IM5 IHH
MANNIN/Isle of Man

Cymru Secretary Stephen Rule

Stephen Rule

Cymru Branch Secretary

Contact Stephen Rule: ste_cymru_14@hotmail.com
Correspondence Address:
17 Derwen Deg
Coed-llai
Yr Wyddgrug,
Flintshire CH7 4SZ
Britain

International

Joseph MacGillivray

Contact Joseph MacGillivray: novascotia@celticleague.net
Correspondence Address:
1 Eastmoor Drive 
Truro, Nova Scotia
Canada B2N 2X2
or 
57 Center Street
Truro, Nova Scotia
Canada B2N 2K1

Ana Chia

Correspondence Address:
Puerto Madryn,
Chubut,
Argentina