Bíonn an Conradh Ceilteach i mbun feachtais ar son cearta polaitiúil, teanga, cultúrtha agus sóisialta na náisiúin Cheilteacha.

C

Cé muid féin

Is eagraíocht idirCheilteach é An Conradh Ceilteach a shaothraíonn ar son cearta polaitiúla, teanga, cultúrtha agus comhdhaonnacha na tíortha Ceilteacha. Déanann sé seo i réimse leathan de shaincheisteanna. Léiríonn sé don saol mór nuair a sháraítear cearta an duine; coinníonn sé súil ar imeachtaí míleata agus díríonn sé ar shaincheisteanna polaitiúla, socheacnamaíocha, chomhshaoil, teanga agus cultúrtha, a imríonn tionchar i gcoitinne nó ar bhealach áirithe ar thír Cheilteach amháin nó níos mó ar bhealach éigin. Tá sé mar chuspóir ag an eagraíocht cuidiú leis na tíortha Cheilteacha neamhspleáchas a bhaint amach agus tairbhe comhoibriú idir na tíortha Cheilteacha a chur chun cinn. Mar aon le sin, cuireann an Conradh an saol mór ar an eolas maidir le nithe, dár linn, a bhfuil baint acu le muintir na tíortha Ceilteacha.

B

BUNREACHT AN CHONARTHA

Is é bunchuspóir an Chonartha tacú, go síochánta, le iarrachtaí na Náisiúin Cheilteacha, Alba, Breizh, Cymru, Éire, Kernow agus Mannin an tsaoirse pholaitiúil, chúltúrtha, sóisialta agus gheilleagrach atá de dhíth uathu le go mairidís agus go bhforbróidh siad mar náisiún neamhspleácha