CARN

  1. Home
  2. /
  3. CARN

Cad é CARN?

Is iris 24 leathanach d’árd caighdeán é CARN foilsithe ag an Conradh Ceilteach trí uaire sa mbliain (ráitheacháin a bhí ann go dtí le blianta beaga anuas). Soláthraíonn na craobhacha éagsúla agus scríobhneoirí neamhspléacha an t-ábhar. Clúdaíonn na haltanna réamcha leathan d’abhar ó cúrsaí reatha agus tuairiscíocht potailiúla agus nuachta faoi na gluaiseachtaí náisiúnta Ceilteacha go dtí na teangacha Ceilteacha, gnéithe níos leithne cúltúrdha, stair agus feachtaisí gaolmhara an Chonartha ag clúdach ceisteanna polaitiula, teanga agus cearta. 

íonn sé rannoga náisiúnta san iris móide rannóg ginearálta, Celtica. Is i mBéarla go príomhga a bhíonn an iris ach bíonn alt i ngach rannóg náisiúnta san teanga náisiúnta san. Sí CARN an t-aon iris a foilsíonn ábhar go rialtai ngach teanga Ceilteach.

D’fháilteodh an t-Eagarthóir roim altanna do Charn , ach caithfidh said a bheith ag luí isteach len ár gcuid aidhmeanna. Is féidir iad a sheoladh trín ríomhphost ( rogha is fearr) nó ar diosca mar téasc ASCII ( comhadanna .txt), teasc formáidte ar bith le do thoil! Seol griangrafanna feiliúnacha in éindí leo más féidir. Beidh cóipcheart ag Carn ar gach ábhar foilsithe muna bhfuil a mhalairt de socrú aontaithe.

Le breis eolas a fháil déan teagmháil leis an Eagarthóir via an leathanach tadhail: 

gensec@celticleague.net

Sé an sprioc data d’ábhar na an chéad lá de Eanáir, de mí na Bealtaine, agus de mí Meán Fómhair. Más ball den Conradh Ceilteach tú tá Carn clúdaithe ag an táille ballraíoctha. Is féidir é d’fháil freisin mar sintiúsóir amháin, ar na rátaí atá luait thíos, postas agus pacáil san áireamh.