CUSPÓIRÍ

 1. Home
 2. /
 3. CUSPÓIRÍ

Is é bunchuspóir an Chonartha tacú, go síochánta, le hiarrachtaí na Náisiúin Cheilteacha, Alba, Breizh, Cymru, Éire, Kernow agus Mannin an tsaoirse pholaitiúil, chúltúrtha, shoisialta agus gheilleagrach atá de dhíth uathu le go mairidís agus le go n-éireoidh leo neamspléachas a ghnóthú nó a bhaint amach.

Ina áirítear:

 • Saothrú chun na teangacha Ceilteacha, atá mar
  thréithe riachtanach i gcóir gach tír Cheilteach, a
  athneartú ionas gurb gnáthbhéarla iad arís sna tíortha
  Cheilteacha.
 • Comhfhiosacht faoin gcaidreamh faoi leith atá ann idir muintir na tíortha Cheilteacha a spreagadh.
 • Dlúthpháirtíocht agus comhoibriú a chothú eatarthu.
 • Ár gcoimhlintí agus na rudaí atá bainte amach againn achraobhscaoileadh ar fad na cruinne.
 • Bunú caidrimh eagraithe idir na náisiúin Cheilteacha, ag glacadh leis gur náisiúin faoi leith iad uile, a chur chun cinn agus é mar chuspóir go mbeidh comhlachas ceart eatarthu amach anseo.
 • Ag glacadh leis nach mbeidh na pobail Cheilteacha saor ach amháinn i sochaí a ligeann do chách bheith rannpháirteach i gnóthaí náisiúnta, .i. smacht a bheith acu ar tháirgeacht, ar mhalartuithe agus ar sheibhísí, agus saothrú acmhainní na tíre ar son cách

https://archive.org/details/SunOp-CelticLeague

Swyddogaeth y Gynghrair Geltaidd yn ein hymdrechion Cenedlaethol

S

Ar lefel fewnol, swyddogaeth eilaidd sydd gan y Gynghrair Geltaidd o’i gymharu â rol y mudiadau cenedlaethol, sy’n gweithio i ailadeiladu ein cenhedloedd i fod yn gymunedau hollol integredig. Ar lefel rhyng-Geltaidd dylem hyrwyddo teithiau cyfnewid a hwyluso adnabyddiaeth pobl o wahanol wledydd Celtaidd gyda’i gilydd er mwyn cryfhau ein hundod. Ar lefel allanol, dylem hysbysu pobl eraill fod y Celtiaid yn benderfynol o ddatgan eu cenedligrwydd a bod ganddynt gyfraniadau gwreiddiol i’w gwneud tuag at greu perthynas fwy boddhaol rhwng unigolion a Chenhedloedd. Rydym yn ddi-
enwadol.

Mae gan pob cenedl Geltaidd ei hanes ei hun felly ni allwn ddisgwyl unffurfiaeth yn ein ffordd o feddwl ond yn hytrach ganiatáu amrywiaeth o syniadau o fewn y Gynghrair Geltaidd. Yn y ffordd yma, efallai y gallwn adnabod mannau posibl ar gyfer cydweithio ac yn y pen draw ffurfio polisi cyffredin manwl. Gyda hyn gallwn benderfynu sut fath o berthynas rhwng ein cymunedau fydd yn eu galluogi i fwynhau rhyddid ar lefel bersonol a chymunedol.