Faoin Chonradh Cheilteach

  1. Home
  2. /
  3. EOLAS FÚINN

Stair

Bhunaigh náisiúnaithe Ceilteacha an Conradh i 1961. Chonaiceadar go raibh gá le eagras polaitiúil idir na pobail Ceilteacha chun na pobail Ceilteacha a chur ar an eolas ar an dlúthchaidrimh eatarthu de bharr a dteangacha, a stair agus a gcultúir, chun an ceart atá ag na pobail Ceilteacha a bheith neamhspleách a chur chun cinn agus chun na tairbhí a bhaineann le comhoibriú idir-Cheilteach a chur chun cinn.

Tá tacaíocht do na Teangacha Ceilteacha deimhnithe sa mbunreacht agus tacaíocht do chomluadair saora Ceilteacha ina mbeadh na hachmhainn uilig náisiúnta dhá úsáid chun tairbhe an pobal uilig.

Comhdhéanamh

C

Tá craobhacha againn sna sé tíortha Ceilteacha – Alba (Alba), Breizh (An Bhriotáin), Cymru (An Bhreatain Bheag), Éire, Kernow (Corn na Breataine), Mannin (Manainn), maraon le chraobhacha dhúichíocha i Nova Scotia agus Patagonia agus craobh domhanda idirnáisiúnta. Oibríonn na craobhacha i gcomhar le chéile ar ábhair éagsúla mar is gá, ar turasanna, picéidí, freastal ar comóradh ms, agus cuidionn siad leis na feachtaisí a aontaíodh orthu ag na cruinnithe chinn bliana. Déanann Ard-Rúnaí an Chonartha comheagar ar an obair seo.

Ár bhFoireann

Á

Tá an Conradh Ceilteach faoi stiúir na feidhmeannaigh seo a leanas,
mar atá sonraithe i mbunreacht an Chonartha Cheiltigh:
· An Tionólaí
· An tArd-Rúnaí
· An Leas Ard-Rúnaí
· Stiúrthóir Eolais
· Cisteoir
· Eagathóir CARN
Tá Rúnaí Craoibhe ann do gach Craobh Náisiúnta, Rúnaí Craoibhe
don dhá chraobh dhúichíocha, mar aon le Rúnaí Craoibhe don
gCraobh Idirnáisiúnta.

An Ardchomhairle agus Craobhacha

A

Is iad na daoine thuasluaite atá mar chomhaltaí d’Ardchomhairle na n-Oifigeach an Chonartha.

Toghann baill na craoibhe náisiúnta Rúnaí Craoibhe go daonlathach ag Cruinniú Chinn Bliana (CCB), le daingíu ag an Ard-Rúnaí nó is féidir le san Rúnaí a cheapadh. Toghtar comhaltaí eile na hArdchomhairle ag CCB an Chonartha Cheiltigh, a reachtáltar i dtír Cheilteach éagsúil gach bliain. Feidhmíonn gach craobh den Conradh mar is mian leo féin, ach caithfidh siad cloígh le bunreacht an Chonradh.

Iarrtar orthu tuairiscí a thabhairt ar na ngníomhaíochtaí a bhí ar siúl acu do chomhaltaí an Chonartha ag an gCCB agus tuairiscí ráthúla don Ard-Rúnai. Idir na CCBanna caithfidh siad cloígh le stiúr agus treoracha Ardchomhairle na n-Oifigeach an Chonartha.

Ard Chomhairle agus Rúnaithe Craoibhe

General Secretary Editor Rhis tal e bot

Rhisiart Tal-e-bot

An tArd-Rúnaí, Eagarthóir Carn

Teagmháil Rhisiart Tal-e-bot: rhisiart.talebot@gmail.com

DoI Alastair Kneale

DoI Alastair Kneale

An Stiúrthóir Eolais

Teagmháil Doi Alastair Kneale: alastair.kneale@gmail.com

Assistant General Secretary Bernard Moffatt

Bernard Moffatt

An Leas Ard-Rúnaí

Teagmháil Bernard Moffatt: jbmoffatt@hotmail.com

Patricia Bridson

An Cisteoir

Teagmháil Patricia Bridson: international@celticleague.net
Seoladh Comhfhreagrais:
33 Céide na Grianóige
Ráth Cúil
Co. Átha Cliath D24 VR98
ÉIRE

Cathal Ó Luain

An Tionólaí

Teagmháil Cathal Ó Luain: cluasai@gmail.com
Seoladh Comhfhreagrais:
33 Céide na Grianóige
Ráth Cúil
Co. Átha Cliath D24 VR98
ÉIRE

Iain Ramsay Alba Branch Secretary

Iain Ramsay

Alba Branch Secretary

Teagmháil Iain Ramsay: iainramsay27@gmail.com
Seoladh Comhfhreagrais:
22 Denholm Gardens
Greenock PA16 6RF
ALBA

Eire Branch Secretary Kerron O Luain

Kerron Ó Luain

Éire Branch Secretary

Teagmháil Kerron Ó Luain: kerron.oluain@gmail.com
Seoladh Comhfhreagrais:
33 Céide na Grianóige
Ráth Cúil
Co. Átha Cliath D24 VR98
ÉIRE

Breizh Secretary Gi Keltik

Gi Keltik

Breizh Branch Secretary

Teagmháil Gi Keltik: keltikpressbzh@gmail.com
Seoladh Comhfhreagrais:
BP44 – 29880 Plougherne
BREIZH

Mannin Secretary Allen Moore

Allen Moore

Mannin Branch Secretary

Teagmháil Allen Moore: allen.gobbag@manx.net
Seoladh Comhfhreagrais:
Lyndale
Derby Road
Peel IM5 IHH
MANNIN

Cymru Secretary Stephen Rule

Stephen Rule

Cymru Branch Secretary

Teagmháil Stephen Rule: ste_cymru_14@hotmail.com
Seoladh Comhfhreagrais:
17 Derwen Deg
Coed-llai
Yr Wyddgrug,
Flintshire CH7 4SZ
Britain

Idirnáisiúnta

Joseph MacGillivray

Teagmháil Joseph MacGillivray: novascotia@celticleague.net
Seoladh Comhfhreagrais:
1 Eastmoor Drive 
Truro, Nova Scotia
Canada B2N 2X2
or 
57 Center Street
Truro, Nova Scotia
Canada B2N 2K1

Ana Chia

Seoladh Comhfhreagrais:
Puerto Madryn,
Chubut,
Argentina